Veiliger, mooier én een nieuwe Werkendamse haven

Werkendam – Onder voorzitterschap van wethouder Matthijs van Oosten is een MIRT*-Onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een nieuwe haven in Werkendam (gemeente Altena) aan te leggen. De ‘natte-bedrijvensector’ geeft aan dat de behoefte groot is. De mogelijke aanleg van een nieuwe haven staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een pilot in het kader van Integraal Riviermanagement. In het onderzoek worden aspecten als waterveiligheid, natuurwaarden, recreatie en scheepvaart (uitbreiding haven en overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart) meegenomen.

Foto: Jurgen Versteeg

In het MIRT-onderzoek kijken we met een ‘brede’ blik naar de opgaven in een gebied WerkendamSleeuwijk. Wat speelt erop korte en langere termijn, wat is de onderlinge samenhang, hoe ziet het
kostenplaatjes er uit en hoe kunnen we samenwerken om de plannen mogelijk te maken?

Het onderzoek gebeurt onder leiding van de gemeente Altena, maar meerdere overheidsinstanties doen mee. Dat zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant,
Gelderland en Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, alsook de WMI (Werkendam Maritime Industries).

Wethouder Matthijs van Oosten: “De lang gekoesterde wens om meer kaderuimte in Werkendam is nagenoeg bij iedereen bekend. De prachtige natte bedrijven in onze havens willen groeien om te kunnen blijven innoveren. Ook nieuwe bedrijven willen aansluiten in onze gemeente. Logisch, wij hebben hier een heel sterke maritieme sector waarbij de bedrijven elkaar onderling ook versterken. Ik ben blij met deze vernieuwende aanpak. Met het koppelen van meerdere belangrijke water gerelateerde projecten, versterken we elkaar. Bovendien geldt in deze het aloude gezegde: 1+1 = 3.”

Kadebehoefte Werkendam
Werkendam is de op twee na belangrijkste thuishaven voor binnenvaartschippers in Nederland. Gelegen aan de Merwede, heeft de haven van Werkendam uitstekende verbindingen naar
Antwerpen, Rotterdam en Duitsland. Mede door de gunstige ligging heeft zich hier een vooraanstaand innovatief scheepvaartcluster gevormd, gericht op beheer, onderhoud en afbouw van binnenvaartschepen. Daarnaast bevinden er zich belangrijke bedrijven voor schepen ten behoeve van zee- en kustvaart en voor projecten in de offshore, baggerij en waterbouw. De haven is volledig benut. De betrokken bedrijvensector geeft al langere tijd aan dat de behoefte aan meer kaderuimte groot is.

Integraal Riviermanagement
Binnen het programma Integraal Riviermanagement werken overheden samen aan een veilig, functioneel en aantrekkelijk rivierengebied dat klaar is voor de toekomst. De veelheid aan opgaven en de schaarse ruimte vraagt om (kosten)efficiënt samenwerken. Het gaat hierbij om opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur- en economische ontwikkeling, zoetwatervoorziening en een vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart.

Op basis van het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd wordt op zijn vroegst voor de zomer van 2021 besloten of en op welke wijze er een vervolg komt.

Dit vind je misschien ook leuk...