Restauratie van de Vevoorne molen in Werkendam is gestart

Werkendam – Op woensdag 25 november gaven wethouder Paula Jorritsma van Gemeente Altena en voorzitter Bastiaan Snoek van de Molenstichting Het Land van Heusden en Altena het startsein voor de restauratie van de Vervoorne molen in Werkendam. Dat gebeurde door het demonteren van de staartbalk van de molenkap. Naar verwachting is de oplevering van de restauratiewerkzaamheden voor de zomer 2021.

Foto ter illustratie

“Het molenaarsambacht staat niet voor niets op de lijst Unesco werelderfgoedlijst. Dankzij de passie en inzet van de vrijwillige molenaars en bestuurders van onze molenstichting kunnen we dit erfgoed overdragen aan de kinderen, onze erfgenamen. Om de stenen in stand te houden dragen we als gemeente vanzelfsprekend ons steentje bij. We zijn ook in het bijzonder content met de steun van de provincie Brabant die laat zien dat zij onze molens waarderen!” zo verteld Paula Jorritsma, wethouder cultuur en erfgoed.

Molenstichting Het Land van Heusden en Altena is eigenaar van 9 historische windmolens.

Zes watermolens en drie korenmolens. Vrijwillige molenaars beheren de molens en ontvangen regelmatig bezoekers en schoolklassen. Een van de zes watermolens is de Vervoorne molen bij Werkendam. Dirk de Ruiter is de molenaar op deze molen.
Op de locatie van de Vervoorne molen stond omstreeks 1550 een wipwatermolen. Deze is vermoedelijk omstreeks 1700 vervangen door de huidige molen. Tot de ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw heeft de molen gefunctioneerd. Door het toenmalige waterschap werd met de molen het waterpeil in de polder beheerd.

Tot in het begin van de 20e eeuw stonden er in het gebied Altena 39 watermolens

Deze watermolens vervulden een zeer belangrijke rol bij het waterbeheer in het gebied.
De Vervoorne molen is een van de 6 watermolens die nog over zijn gebleven. Altena ligt in het hart van het rivierengebied en kent een historie van strijd tegen het water. De nu nog bestaande watermolens vormen een belangrijk deel van dat verhaal. Ze maken deel uit van het cultureel erfgoed in de gemeente Altena. De molens hebben een iconische betekenis en zijn bakens in het prachtige rivierenlandschap.

Molenstichting Het Land van Heusden en Altena heeft als doel de instandhouding van de molens in goede maalvaardige staat

Door jaarlijks de vooraf opgestelde onderhoudsprogramma’s uit voeren wordt de molen in een maalvaardige staat gehouden. Het geld dat daarvoor nodig is, wordt verkregen uit jaarlijkse bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant en Gemeente Altena. Daarnaast ontvangt de Stichting ook gelden van de ‘Vrienden van de molen’ en soms eenmalige particuliere giften.

Af en toe komen er grote onderhoudswerken aan orde die de Molenstichting niet kan bekostigen uit de reguliere inkomsten

Zo is enkele jaren geleden gebleken dat de fundering van Vervoorne poldermolen is verzakt. Voor het behoud en in werking houden van de molen is daarom funderingsherstel noodzakelijk. Het bestuur van de Molenstichting heeft een herstelplan met kostenraming laten opstellen. Er is ca. 350.000 euro nodig om dit plan uit te voeren.

De Molenstichting heeft voldoende geld ontvangen om de restauratiewerkzaamheden te bekostigen

In het afgelopen jaar zijn bij overheden en fondsen verzoeken ingediend om financieel bij te dragen. Het bestuur van de Molenstichting is erg verheugd dat in 2020 voldoende geld is ontvangen/ toegezegd om het restauratiewerk uit te voeren. De belangrijkste en grootste geldgever is de Provincie Noord-Brabant bij wie een aanvraag is gedaan om een bijdrage vanuit de provinciale subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant. Dit verzoek is eind vorig jaar reeds gehonoreerd en de Molenstichting ontvangt van de provincie maar liefst een bijdrage van 70% van de geraamde kosten. De overige 30% kan worden bekostigd uit toezeggingen van de Vereniging de Hollandsche Molen (Molenfonds), het Prins Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Altena. Ook de Molenstichting zelf zal nog een bescheiden bedrag voor haar rekening nemen.

Dit vind je misschien ook leuk...