Openbaar vervoer, verkeersveiligheid en verkeersoverlast belangrijke aandachtspunten uit enquête mobiliteit

Altena – Om te komen tot een mobiliteitsvisie 2040 zijn inwoners, ondernemers en bezoekers in Altena gevraagd een enquête in te vullen over verkeer en vervoer. Op dinsdag 17 november zijn de uitkomsten van de enquête, analyse van feiten en cijfers en trends en ontwikkelingen van mobiliteit aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit alles is belangrijke input bij het vormen van de mobiliteitsvisie.

Kwaliteit van openbaar vervoer (zowel binnen als naar buiten de gemeente), verkeersveiligheid, overlast van verkeer in de leefomgeving en toegankelijkheid voor mensen met een beperking zijn belangrijke aandachtspunten die naar voren komen uit de enquête. Deze onderwerpen worden niet alleen belangrijk gevonden, maar scoren ook lager in hoe de huidige kwaliteit ervan ervaren wordt. Wethouder Hans Tanis: “De uitkomsten zijn herkenbaar. Deze onderwerpen zijn dus belangrijk om mee te nemen.”

Samen naar een gedragen visie Ruim 600 inwoners, ondernemers en andere weggebruikers in Altena vulde de enquête in. Hans Tanis: “Als je bedenkt dat we door corona niet op straat konden enquêteren, ben ik tevreden dat zoveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen de enquête in te vullen. We merken dat inwoners en bedrijven betrokken zijn en verder willen meedenken bij het thema verkeer en vervoer. Dat is positief en hebben we nodig om tot een gedragen visie te komen.”

Belangrijke onderwerpen binnen verkeer en vervoer Respondenten werden gevraagd om verschillende aspecten te beoordelen op kwaliteit en aan te geven hoe belangrijk zij die onderwerpen vinden. Belangrijk vinden respondenten onder andere de onderwerpen verkeersveiligheid, overlast van verkeer in de leefomgeving, openbaar vervoer, verkeersdoorstroming naar buiten de gemeente en kwaliteit van fiets- en voetvangersvoorzieningen. Minder belangrijk vindt men nieuwe en innovatieve vormen van mobiliteit, mogelijkheden om over te stappen van vervoersmiddel en veerverbindingen. Deze uitkomsten helpen mee om te bepalen in hoeverre onderwerpen als belangrijke thema’s terugkomen in de mobiliteitsvisie.

Als goed ervaren Wat hoog scoort in kwaliteit en als goed wordt ervaren zijn de bereikbaarheid van parkeerplaatsen, de fiets- en autoverbindingen binnen de gemeente en de veerdiensten. Wat lager scoort in kwaliteit zijn openbaar vervoer, aanbieden nieuwe innovatieve vormen van mobiliteit, overlast van verkeer in de leefomgeving en toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Concrete locaties Ook konden respondenten locaties aangeven op de kaart wat als positief wordt ervaren en waar concrete aandachtspunten liggen. Betreft positieve punten zijn respondenten op een aantal plekken voornamelijk blij met verbeterde situaties op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming, zoals door nieuwe rotondes.

De aandachtspunten gaan voornamelijk over overlast van verkeer bijvoorbeeld in Giessen, Hank en Nieuwendijk, vertragingen zoals bij Wijk en Aalburg en verkeersveiligheid. Er wordt op meerdere plekken aangegeven dat er te hard gereden wordt, dat het te druk is en er doorstromingsproblemen optreden. Daarnaast geven respondenten aan dat er op meerdere plaatsen in de gemeente onoverzichtelijke (kruispunt)situaties zijn en er enkele wegen zijn waar het gevaarlijk is om als fietser en voetganger over te steken.

Verder in gesprek met focusgroepen Begin december gaat het traject door met gesprekken met focusgroepen. Dit zijn dorpsraden of andere vertegenwoordigers uit de verschillende kernen die graag meedenken en meepraten. Ook vertegenwoordigers van bedrijven, ondernemersverenigingen, de jongerenraad, ouderen en vertegenwoordigers vanuit de recreatiebranche zijn gesprekspartner. Hieruit volgt een hoofdlijnennota die in januari met de gemeenteraad wordt gedeeld.

Dit vind je misschien ook leuk...