Omwonenden sluiproutes en gemeente pakken overlast sluipverkeer gezamenlijk aan

Altena – Inwoners aanwonend aan sluiproutes van verkeer van de A27 en de gemeente Altena zijn gezamenlijk tot oplossingsrichtingen gekomen om overlast van sluipverkeer tegen te gaan. Op basis van verschillende gesprekken met inwoners en concrete voorstellen voor maatregelen heeft de gemeente een aanpak gemaakt. Dit bestaat uit het weren en ontmoedigen van sluipverkeer op plekken waar dit tot de grootste overlast en gevaarlijke situaties leidt. Omdat sluipverkeer niet tegen te gaan is, wordt op andere plekken het sluipverkeer richting bepaalde routes geleid. Ook op die routes neemt de gemeente maatregelen om overlast van sluipverkeer te beperken.

Foto: Jurgen Versteeg

Wethouder Hans Tanis: “Het is goed om met een betrokken groep inwoners om tafel te zitten, ervaren overlast te bespreken en gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen. Dit is een goed voorbeeld hoe wij als gemeente en inwoners samen met elkaar in gesprek gaan en ideeën tot concrete acties leiden. Voor het overgrote deel van de inwoners zijn we tot een goed plan gekomen. Een fijne samenwerking waarbij meer dan 40 inwoners actief betrokken waren.”

Bewustwording, handhaving en fysieke maatregelen Om overlast van sluipverkeer tegen te gaan zet de gemeente in op handhaving door aanwezigheid van politie en BOA op de sluiproutes. Ook komt er later dit jaar een bewustwordingscampagne op de sluiproutes om mensen bewust te maken dat sluipverkeer tot overlast leidt en hoe dat te beperken is. Met het besef dat sluipverkeer nooit helemaal te weren is, kiest de gemeente op basis van de gesprekken en ideeën van inwoners voor een aanpak die uitgaat van ontmoedigen van sluipverkeer, maar ook het beperkt accepteren van sluipverkeer op bepaalde routes. Dit betekent dat voor zover het weren van sluipverkeer niet mogelijk is, het plan is om sluipverkeer van de A27 langs de route Kortveldsesteeg – Kalversteeg – Parallelweg tot aan Fort Altena te laten rijden. Op deze route wordt overlast voor de drie direct aanwonende huishoudens zoveel mogelijk beperkt. De andere populaire sluiproutes door de kernen Hank, Nieuwendijk, Dussen en Uppel worden met fysieke maatregelen minder aantrekkelijk gemaakt. Dit moet zorgen dat ‘sluipers’ die routes niet meer nemen.

In gesprek blijven Wethouder Hans Tanis realiseert zich dat sluipverkeer nooit helemaal weg te krijgen is, en er altijd een groep aanwonenden overlast blijft ervaren. “Dat we het sluipverkeer op bepaalde routes sturen waar de minste inwoners er last van hebben, betekent niet dat dit voor alle inwoners een oplossing is. We beperken de overlast zoveel mogelijk op deze routes voor de aanwonenden daar. Daarvoor zijn concrete plannen en blijven we met deze aanwonenden in gesprek.”

Samenwerkingsproces Op twee avonden in december en maart zaten inwoners en gemeente gezamenlijk aan tafel. Na het inventariseren van de grootste knelpunten van overlast droegen inwoners meer dan 90 ideeën aan waarvan er na een selectieronde op basis van haalbaarheid en toegevoegde waarde er nog 60 kansrijke maatregelen overbleven. Hier is een plan van aanpak uitgekomen. Relatief simpele direct uitvoerbare maatregelen, zoals het plaatsen van extra snelheidsborden zijn inmiddels uitgevoerd. Voor andere voorgestelde fysieke maatregelen is soms nader onderzoek of een verkeersbesluit nodig en ligt er een plan van aanpak voor het vervolgtraject.

Na de zomer staan er nieuwe gebiedstafels gepland Na de zomer organiseert de gemeente nieuwe gebiedstafels (bewonersavonden) waarbij alle inwoners nabij sluiproutes worden uitgenodigd om verder door te spreken over de voorstellen van maatregelen.

Dit vind je misschien ook leuk...