Kwijtschelding huur voor dorpshuizen en sportverenigingen

Altena – Exploitanten van dorpshuizen hoeven over 2020 geen of minder huur te betalen. Dit geldt ook voor sportverenigingen die een zaal of sportcomplex huren van de gemeente. Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten scheldt de gemeente Altena de huren voor een groot deel kwijt. Organisaties die zelf eigenaar zijn van een gebouw met een maatschappelijke functie, krijgen een financiële tegemoetkoming. In totaal gaat het om een bedrag van rond de € 220.000. De regeling voor huurkwijtschelding wordt in 2021 voortgezet zolang de accommodaties dicht zijn.

Foto: Jurgen Versteeg

Exploitanten van dorpshuizen en sociaal culturele centra ervaren ernstige financiële gevolgen van de coronamaatregelen door wegvallende huurinkomsten. De gemeente is er veel aan gelegen deze voorzieningen voort te laten bestaan.

Wethouder Sheikkariem: “De coronacrisis leek in eerste instantie een medische crisis. Maar in het afgelopen jaar is gebleken dat de maatregelen ernstige gevolgen hebben voor allerlei plekken in de maatschappij. Als gemeente worden we daar dagelijks mee geconfronteerd. Het college zet zich in om de leefbaarheid binnen onze kernen niet verloren te laten gaan. Door huren kwijt te schelden komen we de exploitanten van de dorpshuizen en gebruikers van sportaccommodaties enigszins tegemoet. En geven we hen een steuntje in de rug in deze bijzonder lastige periode. We vertrouwen erop dat de veerkracht in onze gemeente groot genoeg is om straks weer te gaan bouwen aan de florerende en sterke gemeenschappen die kenmerkend zijn voor Altena. Laten we hopen dat die periode zich binnen afzienbare tijd aandient.”

Dorpshuizen
In totaal krijgen 15 exploitanten van accommodaties met een maatschappelijke functie binnen de gemeente Altena huur kwijtgescholden, dan wel een financiële tegemoetkoming als zij zelf gebouweigenaar zijn.

Sportaccommodaties
Binnen- en buitensportaccommodaties waren voor een groot deel van 2020 dicht. Daarom hoeven de huurders van deze accommodaties over de periode maart – mei 2020 en oktober – december 2020 geen huur te betalen aan de gemeente.

Commerciële huurders
Commerciële huurders van gemeentelijke gebouwen, zoals kinderopvang, woningcorporaties en huisartsen, komen niet in aanmerking voor huurkwijtschelding. Uitzondering is ’t Oude Raedthuys in Woudrichem. Reden voor deze uitzondering is dat de gemeente als eigenaar huur in rekening brengt terwijl de exploitatie als direct gevolg van de coronamaatregelen zeer negatief is beïnvloed.

De huurkwijtschelding en compensatie worden voor een deel betaald met geld van het Rijk.

Dit vind je misschien ook leuk...