Gemeente zet in op een mensgericht en economisch volhoudbaar sociaal beleid

Altena – Landelijk hebben gemeenten te maken met een stijging van de kosten in het sociaal domein. Gemeente Altena vormt daarop geen uitzondering. Het college B&W houdt de kostenstijging nauwlettend in de gaten en treft maatregelen om tijdig op de situatie in te spelen. De inzet is gericht op het realiseren van een mensgericht en economisch volhoudbaar sociaal beleid.

Foto: Jurgen Versteeg

De financiële analyses geven het inzicht dat er sprake is van een forse kostenstijging en maatregelen nodig zijn. Om het tekort in het sociaal domein te reduceren en om meerjarig de begroting in evenwicht te houden, acht het college van B&W onvermijdelijk om 7,5% aan ombuigingen te realiseren.

Uit besprekingen met de gemeenteraad is gebleken dat de raad de noodzaak tot bezuiniging deelt. Het college heeft ter voorbereiding op dit besluit ook gesproken met de Brede Adviesraad Sociaal Domein en maatschappelijke partners van de gemeente. Ook zij erkennen dat bezuinigingen nodig zijn. Met hen is de afspraak gemaakt dat het college hen ook bij de uitvoering van de bezuinigingen blijft betrekken. Daarnaast biedt het college ook inwoners en vrijwilligersorganisaties nog mogelijkheden aan om hierover mee te denken. De gemeentelijke organisatie is al gestart met het vergroten van de efficiency binnen het sociaal beleid.

Het tekort in het sociaal domein heeft een aantal oorzaken Adviesbureau Berenschot heeft eind 2019 in opdracht van gemeente Altena een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het tekort in het sociaal domein. Een aantal oorzaken is te noemen. Het afschaffen van de inkomensafhankelijke eigen bijdragen leidt tot een stroom van nieuwe aanvragen. De hulpvragen bij de GGZ zijn toegenomen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Ook nemen de hulpvragen in complexiteit toe. De maatregelen om het tekort in het sociaal domein te reduceren, hebben effect op het aanbieden van ondersteuning. Wat dat precies betekent voor de inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners in Altena, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit is onderdeel van de verdere gesprekken met de betrokkenen. De effecten van de bezuinigingen worden bij de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen gemonitord.

 

Dit vind je misschien ook leuk...