Gemeente Altena maait de bermen anders

Altena – De gemeente Altena laat weten de bermen anders te gaan maaien als voorheen. Daarmee wordt de biodiversiteit bevorderd voor meer flora en fauna.

De gemeente heeft onderzoek gedaan wat het beste moment is om de bermen te maaien. Daarbij hebben ze ook rekening gehouden met andere belangen bijvoorbeeld die van de landbouw.

In het buitengebied zijn al een paar aanpassingen gedaan. Zo wordt bij enkele brede bermen één strook overgeslagen met maaien zodat niet al het langere gras in 1 keer verloren gaat. Ook wordt er een ecologisch beheer toegepast op sommige bermen. Het maaisel blijft dan een week liggen alvorens het wordt opgeruimd. Daardoor kunnen zaden rijpen, bevordert een bloemrijke berm. Langs drukke wegen wordt het maaisel direct opgezogen

Planning

In mei worden de zichthoeken bij kruispunten en onoverzichtelijke bochten gemaaid voor de verkeersveiligheid. In juni en september worden de zichthoeken wederom gemaaid. De bermen worden dan ook meegenomen waar nodig. Afhankelijk van het weer kan de planning verschuiven.

Laat het maaien over aan de gemeente

Het advies vanuit de gemeente luid: ‘We zijn als gemeente bewust bezig met het doorontwikkelen van het maaien van de bermen in het buitengebied. Het is belangrijk dat we de effecten goed kunnen beoordelen. Het is dan ook niet de bedoeling dat inwoners zelf de bermen vaker en/of vroeger gaan maaien.’

Dit vind je misschien ook leuk...